O nama srpski

O nama

Mi smo Jana i Luka, imamo 18 godina.

Ideju o Perspektivi počeli smo da razvijamo tokom volontiranja u Svratištu za decu koja žive u ekstremno teškim uslovima. Naša želja je da im pružimo šansu za normalan život, koju svako zaslužuje.

Iz tog razloga, smo odlučili da pokrenemo fondaciju koja se, kroz proizvodnju i prodaju komada savremenog dizajna i visokog kvaliteta, pokušati da podigne svest o situaciji sa kojom se ova deca susreću i obezbediti im sredstva za bolji život.

Perspektiva je naš način da spojimo ono što volimo sa onim u šta duboko verujemo… a verujemo da ono što nosimo, mnogo govori o tome ko smo i iza čega stojimo.

Naša misija

Profit koji Perspektiva ostvari, namenjen je finansijskoj potpori Programa podrške u zapošljavanju, koji je pokrenuo Centar za Integraciju Mladih.

Nakon što napune 16 godina, deca iz Svratišta postaju radno sposobna, ali ostaju bez mogućnosti korišćenja usluga ove ustanove, što im otežava nastavak obrazovanja.

Centar za Integraciju Mladih brine o bivšim štićenicima tako što pomaže da steknu dodatne veštine kroz različite kurseve i obuke, nakon kojih pruža im podršku pri zapošljavanju.

Naša misija je da korisnicima ovog programa obezbedimo stipendije koje bi im omogućile finansijsku sigurnost tokom osposobljavanja za rad, ali i dodatno motivisale da ostanu posvećeni usavršavanju za svoju buduću profesiju.