Политика приватности

Пажња!

Употребом овог интернет сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и прихватили ове услове коришћења (у даљем тексту “услови”) и слажете се да сте обавезни да их поштујете, као и све друге применљиве законе и прописе. Уколико не прихватате ове услове, немојте користити овај интернет сајт. Фондација Перспектива може изменити ове Услове у било ком тренутку изменама у овом тексту. Требало би да посетите ову страницу с времена на време и проверите ажурне Услове, јер сте њима законски везани. Поједине одредбе ових Услова могу бити назначене експлицитним законским актима или саопштењима истакнутим на другим страницама овог сајта.

Употреба интернет сајта

Сав материјал на овом интернет сајту (у даљем тексту “Сајт”) је заштићен ауторским правима и свака неовлашћена употреба може представљати кршење Закона о ауторском и сродним правима, Закона о жиговима или других закона из области интелектуалне својине. Осим уколико је другачије назначено на другом месту на овом сајту, сав садржај можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да све назнаке о ауторским правима или другим власничким информацијама који су садржани у оригиналном документу задржите у свим копијама. Не можете мењати садржај овог сајта ни на који начин, нити га репродуковати или јавно приказивати, изводити, дистрибуирати или на други начин користити у јавне или комерцијалне сврхе. Не узимајући у обзир претходно наведено, било који софтвер или други материјал доступан за преузимање или коришћење преко овог сајта који поседује сопствене услове коришћења или лиценцирања налази се под заштитом тих услова. Уколико прекршите било који од ових Услова, ваша дозвола за употребу сајта ће бити повучена и бићете обавезни да одмах уништите све садржаје које сте преузели или одштампали. Осим ако је експлицитно другачије назначено овде или на некој другој страници овог сајта, ништа овде садржано, било изричито, прећутно, одрицањем или на други начин, вам не даје право да користите било који део интелектуалне својине коју сте пронашли на сајту.

Заштита приватности корисника

У име Фондација Перспектива обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Фондација Перспектива (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Приватност

Фондација Перспектива задржава право да прикупља одређене личне податке приликом претраге неких интернет страница овог Сајта да би испунио ваше захтеве или потребе. Свако прикупљање таквих информација на овим страницама биће спроведено у складу са правилима о приватности садржаном на овим интернет страницама, као и важећим прописима о заштити података о личности. Неке странице овог Сајта би могле похрањивати одређене пакете информација познате као “cookies” (колачићи) на вашем рачунару. Колачићи нам дају одговор на питање како и када је страница овог Сајта посећена и колико људи је посетило. Ова технологија не скупља информације о вашем личном идентитету, уместо тога, информације се налазе у збирној форми. Сврха ове технологије и информација које она прикупља је да нам помогне да унапредимо свој сајт.

Информације

Сви материјали, повратне информације или друге врсте информација које доставите овом Сајту или у компанији Фондација Перспектива поводом овог сајта (“Информације”) неће бити сматрани за поверљиве или власничке. Фондација Перспектива ће бити искључиви власник свих информација прикупљених на Сајту или у вези са њим. Фондација Перспектива нема никакве обавезе у односу на такве информације и слободан је да их користи без ограничења за било које сврхе (као што је употреба, репродукција, модификација, објављивање, (ре)дистрибуција, јавно приказивање итд.) и без навођења извора. Забрањено је постављати или преносити на Сајт или са њега било какве противзаконите, претеће, клеветничке, понижавајуће, опсцене, порнографске или друге материјале који крше било које законе.

Ограничење гаранција

Информације, производи, материјали и/или услуге (“садржај”) приказан на овом сајту је приказан “као такав” без икаквих гаранција било које врсте. Фондација Перспектива се експлицитно ограничава до максималног степена одређеног законом, од било какве директне, индиректне, статутарне или било које друге гаранције или заступништва, укључујући гаранције тржишне исплативости, погодности за одређену сврху или поштовања интелектуалних или својинских права. Садржај чине искључиво информације опште природе, које нису намењене за решавање специфичних ситуација или за неку конкретну особу или идентитет, и које не представљају професионални савет. У максималном степену који закон дозвољава, Фондација Перспектива не даје гаранције за тачност, примењивост, поузданост и комплетност садржаја на овом сајту, као ни гаранцију непрекидног рада, правовремености, безбедности или одсуства грешака. Фондација Перспектива може променити садржај овог сајта или производе и цене наведене на сајту у било које време и без претходног упозорења. Садржај на овом сајту може бити застарео, а Фондација Перспектива се не обавезује да га ажурира. садржај објављен на овом сајту може се односити на производе, програме или услуге који нису доступни у вашој земљи. Консултујте се са Фондација Перспектива локалном канцеларијом у вези производа, програма или услуга које су вам на располагању.

Ограничење одговорности

У максималном степену дозвољеном законом, Фондација Перспектива, његови добављачи или трећа лица поменута на овом сајту ни у ком случају неће бити одговорни за било какву штету (укључујући, али не и искључиво, директну, индиректну, случајну, последичну, посебну штету, или такву која настаје услед губитка профила, губитка података или прекида пословног процеса) која настаје као последица употребе, одлагања или немогућности употребе, или резултата употребе овог сајта, сајтова на које воде линкови са овог сајта или садржаја објављеног овде или на другим поменутим сајтовима, без обзира да ли је заснована на гаранцији, уговору или другом правном средству или да ли је клијент био обавештен о могућности такве штете. Уколико ваша употреба материјала, информација или услуга са овог сајта резултира потребом за сервисирањем или поправком опреме или података, Ви сте одговорни за настале трошкове.

Регистровани заштитни знаци

Сви називи, логотипи, жигови, заштитни знаци или ознаке услуга који се појављују на овом Сајту су регистровани заштитни знаци одговарајућих компанија у оквиру Фондација Перспектива или других власника. Не можете користити називе, логотипе, жигове, заштитне знаке или ознаке услуга без претходне писмене сагласности њиховог пуноправног власника. Фондација Перспектива максимално користи све своје ресурсе да Вам сви артикли на овом сајту буду приказани са исправним називима спецификација, фотографијама и ценама. Ипак, не можемо гарантовати да су све наведене информације и фотографије артикала на овом сајту у потпуности исправне.